ලංකාවේ සිදු වූ අපරාධ රැසකට අවශ්‍යව සිටි ගනේමුල්ල සංජිව යන පුද්ගලයා ඉන්දියාවේ සැගව සිට නැවත නේපාලය හරහා ලංකාවට පැමිණෙමින් තිබියදී අත්අඩංගුවට රැගෙන තිබෙනවා. මේ පිළිබද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තුමන් කරන සම්පුර්ණ ප්‍රකාශය පහතින් නරඹන්න පුළුවන්