2023 එක්දින ලෝක කුසලානයට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වනවිට නම් කර තිබෙනවා.

දසුන් ශානක නායකවරයා ලෙස සිය කණ්ඩායම මෙහයවන අතර, උපනායක ලෙස කුසල් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා කරනු ඇති..ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන සෙසු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව විස්තර මෙන්න..