සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දසුන් ශානකගේ නායකත්වය පිළිබඳව මේ වන විට දැඩි කතා බහකට ලක්ව තිබෙනවා.සමාජ මාධ්‍ය පුරා දැඩි අවධානයක් දිනා ගත්තු මේ මොහෙතේ ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග වලින් දසුන්ගේ සිය නායකත්වය පිළිබඳව ගත් අවසන් තීරණයක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වනවා..මෙන්න එම තොරතුරු..පහත වීඩියෝව තුලින් දැනගන්න