අම්මෝ යකෝ ෆ්ලෑෂ්බෑක් ෂෝ එකේ පොල් ගස් ඩාන්ස් ටික බලන්නකෝ  දෙයියනේ ෆ්ලෑෂ්බෑක් එකත් හොල්මන්.. මොනවා උනත් පට්ට මෝඩ වැඩක් මේකනම් පහතින් සම්පුර්ණ වීඩියෝව බලන්න