ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා මීටර් 800 ඉසව්වේ තරුෂි කරුණාරත්න රන් පදක්කම හිමිකරගැනීමට සමත් වුනා