ජනප්‍රිය නිලි තරින්දි ෆර්නැන්ඩෝ ඔබට අමතක නොවෙන චරිතයක් වනවා නොඅනුමානයි. පුංචි තිරයේ ආදරණිය ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ නොමද ආදරයට පතරවන්නට ඇයට හැකියාව ලැබුනා. අද ඇයගේ  උපදිනය. හැමදාමත් උපන්දිනය ජයටම සමරන ඇය මෙවරත් සිය උපන්දිනය වෙනුවෙන් අපුරු  Birthday Shoot එකක් සිදුකර තිබුනේ මෙලෙසින්.