ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක් වන කවින්ද්‍යා අධිකාරීගේ විවාහ ගිවිසගැනීම ජයටම සිදුවුනා.  ඉතින් ඒ අව්ස්ත්වවෙන් පසු ඒ සතුට සමරමින් තමන්ගේ wedding එක ගන්නේ කොහොමද කියලා අහපු කතාවකට කවින්ද්‍යා දීලා තිබුනේ මේ වගේ පිළිතුරක්.