ඉන්දියාවේ කන්නඩ චිත්‍රපට නළුවක් වන නාගභූෂන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ ඔහු විසින් අධික වේගයෙන් පදවාගෙන ගිය මෝටර් රථයක ගැටී කාන්තාවක් මිය යෑමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන්.