ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්, ගායන ශිල්පිනියක්, නිවේදිකාවක් සහ නිරූපන ශිල්පිනියක්ද වන නතාෂා පෙරේරාගේ අලුත්ම  photo shoot එක මෙන්න.