කාවින්ද්‍යා අධිකාරි ඊයේ දිනයේදී සුබ මොහොතින් කඩවසම් තරුණයෙක් සමග අතිනත ගත්තා.එයත් ගායන පරම්පරාවක දක්ෂ ගායකයෙක්. කවින්ද්‍යා අධිකාරි අතිනත ගත්ත තරුණයා මේ වගේ කෙනෙක් කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියද.