ජීවිතාරක්ෂක යන්ත්‍ර මත යැපෙන නොමේරූ ළදරුවන් විදුලිය විසංධි වුවහොත් මිනිත්තු කිහිපයකින් මිය යන බව ගාසා තීරයේ වෛද්‍යවරු පවසති. රෝහල්වලට ඉන්ධන සැපයුම අඩාල වී ඇති නිසා මෙම ගැටලුව වඩාත් උග්‍ර වී ඇති බව BBC සිංහල පුවත් සේවය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.