ඊයේ සිය ජිවිතයේ වටිනාම දවස පසුකල කාවින්ද්‍යා අධිකාරි අද සමිතාගේ ආදරණිය සැමියා වන චිරන්තගේ උපන්දින සාදයට සහභාගී වී කාවින්ද්‍යා ආදරණිය සුබ පැතුමකුත් එකතු කරන්න අමතක කරලා තිබුනේ නෑ..මෙන්න බලන්නකෝ ඒ ආදරණිය සුභ පැතුම..