ජනිත් වික්‍රමගේ ජනප්‍රිය නළු ආනන්ද වික්‍රමගේ මහතාගේ සහ ජනප්‍රිය නිලි මානෙල් වානගුරු මහත්මියගේ ආදරණිය පුතනුවන් තමයි ඔහු.පසුගිය දා පැවති මානෙල් වානගුරු මහත්මියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඇයව පුදුමයට පත්කරමින් උපන්දිනය සමරන්න්න ජනිත් කටයුතු කර තිබුනේ මෙලෙසින්.