ඊශ්‍රායලය විසින් පලස්තීනයට එරෙහිව සිදුකරන යුද්ධයට එරෙහිව කොළඹ දවටගහ පල්ලිය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වී තිබුනා..මෙන්න එහි වීඩියෝ දර්ශණ