ලංකාවේ බිහි වූ දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙකු වන හේමාල් රණසිංහ වෙත ජැක්සන් මහතා අවසන් වරට ඔහු ගැන කියපු කතාවක් හේමාල් රණසිංහ සටහනක් තබමින් මෙලෙස කියා තිබුනා