සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී විශේෂ හෙළිදරව්වක් කර සිටියා..
ඖශධ ගෙන්වීම පිළිබඳවද එතුමා අදහස් දැක්වූ අතර,ව්‍යාජ යැයි සැක කෙරෙන ලිපියක්ද එතුමා මාධ්‍ය ඉදිරියේ පෙන්වා සිටියා.මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වූ එතුමා..