සංගීත් සතරසිංහ කියනේ ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක්. ඔහුගේ පියත් මුළු ලංකාවම දන්නා දක්ෂ කලාකරුවෙක්. දිනිති වල්ගම කියන්නේ සංගීත්ගේ ආරණිය බිරිඳ. මේ දෙන්නා මේ වෙද්දී ඉන්නේ විවාහ ගිවිසගෙන ඉතින් වෙද්දීන්ග් එකට සුදානම් වෙන මේ දෙන්නගේ දෙවැනි pre shoot එක තමයි මේ