පසුගිය දා හෝමාගම ප්‍රදේශය කම්පා කරමින් අපට අසන්නට ලැබුනේ හදවත කම්පා කරවන පුවතකි. ඒ සිය පෙම්වතාගේ බෝඩිම් කාමරයට ගිය පෙම්වතියට පෙම්වතා නොසිතු ලෙසින් සිදුකල  පවුකාර ක්‍රියාක ගැනයි. මුළු රටේම අවධානය දිනාගත් මේ සිදුවීම ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.