මේ ව්න විට චිනයෙන් හදුන ගත් නව නියුමෝනියා රෝගයක් පිලිබ්දව ලෝකයේ විශාල කතා බහක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. චීනයේ බීජිං සහ ලියෝනින් නගර වල රෝහල් මෙම නව නියුමෝනියා රෝගයෙන් පෙලෙන දරුවන්ගෙන් පිරී ගොස් තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. තවත් විස්තර පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න