"පලස්තීන ධජය එසවීම අපරාධයක් වන පලස්තීනය තුළ, පලස්තීන ධජයේ ඇති රතු, කළු, සුදු, කොළ වර්ණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඊශ්‍රායල හමුදාවලට එරෙහිව දෙපළු කරන ලද කොමඩු ඔසවන්නේ ය."


මෙම පද, ඇමෙරිකානු කිවිඳියක වන අරසෙලී ගිර්මායිගේ කවියක් වන "ඕඩ් ටු ද වෝටර්මෙලන්"හි සඳහන් පද වන අතර, ඒවා පලස්තීනය වෙනුවෙන් සහාය දැක්වීමේ දී එම පළතුරේ ඇති සංකේතාත්මක අර්ථය හුවා දක්වයි.