ජනප්‍රිය නිලි ශෂී ඇන්ජලිනා. ඇය නිරූපන ශිල්පිනියක් විදියටත් කටයුතු කරනු ලබනවා. ලංකාවේ ඉන්න සුන්දරම රංගන ශිල්පිනියක් තමයි ඇය. නිරන්තරයෙන් photo shoot වලින් දක්නට ලැබෙන ඇයගේ අලුත්ම photo shoot එක තමයි මේ.