ගායන ක්ෂේත්‍රය තුල නමක් දිනා සිටින ආදරණිය ගායකයෙක් තමයි දිනේෂ් තරංග කියලා කියන්නේ. ගායකයෙක් වගේම රංගන ශිල්පියෙක් ලෙසත් ඔහු වර්තමානයේ කටයුතු කරනු ලබනවා. ඉතාමත් සුන්දර විවාහ ජිවිතයක් ගත කරා ඔහු සිය 13වන විවාහ සංවත්සරය ජයටම සමරා තිබුනේ මෙලෙසින්.