ජනප්‍රිය නළු විශ්ව කොඩිකාර. පුංචි තිරයේ හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත්ත  චරිතයක් තමයි ඔහු. ඔහුගේ විවාහ සංවත්සරය පසුගියදා ඔහු සමරනු ලැබුවා.ආදරණිය බිරිඳ එරන්දි සමගින්  විවාහ සංවත්සරය  සමරමින් නැවතත්   සිදුකල මංගල චායාරූප එකතුවක් තමයි මේ.