ජනප්‍රිය නළු පුබුදු චතුරංග සහ මාෂි සිරිවර්ධන. මේ දෙදෙනා ගැන හැමෝම වගේ දන්නවා. උතුම් මව්පිය පදවිය ලබපු මේ දෙන්නට දියණියක් සිටිනවා. එයා තමයි යේලි  කෙයාරා. පුබුදු මල්වරට දියණිය සමගින් පෙනී සිටින චායාරූප සමාජ මාධ්‍යට එක්කර තිබුනේ  මෙලෙසින්.