චාමර වීරසිංහ කිවුවම  කවුද නොදන්නේ. මුළු ලංකාවේ ආදරය දිනු ගායකයා එහෙමත් නැතිනම් හදවතේ ගායකයා ලෙසින් තමයි හැමෝම ඔහුව හදුන්වන්නේ. අද ඇසුනේ  ඔහු ගැන දුක්මුසු පුවත් ඒ ඔහු අසනීපවී  දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි. ඔහුගේ රෝගී තත්වය ගැන වෛද්‍යවරයෙකු පවසා තිබුනේ මෙලෙසින්.