අනුරාධා එදිරිසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්. ඒ වගේම තමයි යශ් වීරසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ ජනප්‍රිය ජ්ක්කදවසම් රංගන ශිල්පියෙක්. මේ දෙන්නා පෙම්වතුන්ද හැමෝම මේ දිනවල අසන කතාවක් තමයි ඒ. එකට හේතුව ඒ දෙන්නගේ ප්‍රේමනීය Photo Shoot එකක් තමයි. මේ ඒ චායාරූප  එකතුවයි.