ජනප්‍රිය  නිලි සෙව්වන්දි නයනතාරා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රියම රංගන ශිල්පිනියක්. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍යන්හි සක්‍රීය චරිතයක්. සෙව්වන්දිගේ පුංචි දෝනි සියෙනාගේ උපන්දින සාදයේ චායාරූප එකතුවකි මේ.