දිර්ඝායුෂ භුක්ති විදින්න කවුද අකමැති. ලෝකයේ වයස්ගතම පුද්ගලයා කාන්තාවක්. ඇය තමා ජිනී කැල්මට් ඇය වසර 122ක් ජිවත් වෙනවා. ලොව වයස්ගතම කාන්තාව ලෙස ගිනස් වාර්තාවකට හිමිකම් කියමින්. එතරම් කලක් නිරෝගි දිර්ඝායුෂ ලබන්න ඇය කල දේවල් දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.