කාන්තාවක් වීම  වාසනාවක් කියලා හැමෝම කියන්නේ. නමුත් අප්‍රිකාව වගේ කාන්තාවක් වෙනවා කියන එක ඒ තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. එය  වේදනාකාරී හැගීමක්. කාන්තාවක් ළමා වියේදීම විදින්නේ ඉසිලිය නොහැකි වේදනාවක්. ඒ ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.