ශලනි තාරකා කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න දක්ෂ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්. ඇය දැන් විවාහකයි. ඇයගේ සැමියා ඉන්නේ කැනඩාවේ නමුත් ඇය සිටියේ ලංකාවේ. ඉතිං  මුල්වරට ඇය කැනඩාවට යනවා නිහතව බලන්න. එයාගේ අම්ම්ම තාත්තා හරි ආදරයෙන් ශාලානිව පිළිගෙන තිබුනා. ඒ සොදුරු දසුන් නරඹන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.