සුදු ළුණු කියන්නේ ඉතා වටිනා ඖශධයක්  කිවුවොත් හරි. දිනපතා ඔබ සුදු ළුණු අහාරයට ගත්තොත් ඔබ නිරෝගී පුද්ගලයෙකු බවට පත්වෙනවා නිසැකයි. ඉතින් සුදු ළුණු වලින් ඔබේ ශරිරයට වෙන විශ්මිත දේ දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.