විවාහය කියන්නේ  ජිවිතේ වටිනාම තීරණය සහ වටිනාම දෙයක් වෙනවා. බොහෝ තරුනයන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විවාහයේදී කන්‍යාබාවය තියෙන කාන්තාවක් ලබන්න. ඉතින් විවාහයට කන්‍යාවියන් විකුණන වෙළදපොළක් තිබෙන බව ඔබ දැනසිටියාද. මේ වෙළදපොළ තියෙන්නේ බල්ගේරියාවේ.  ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.