ගයාන් පුජනි මේ දෙන්නා  හැමෝම දන්නවා. ලංකාවේ අති දක්ෂ කලාතරු දෙපලක් තමයි   මේ දෙදෙනා. ඔන්න ඉතින් වැලන්ටයින් දවසේ ගයාන් පුජනිට විවාහ යෝජනාව සිදුකරේ කොහොමද බලන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.