කලාතරු කියන්නේ හැමෝම ආදරය   ආදරණිය පිරිසක්. ලංකාවේ කලාකරුවන් නිරන්තරයෙන්ම සම්මානයට පාත්‍ර වෙනවා. මේ 2024 සුමති සම්මාන උළෙලේදී සම්මානයට පාත්‍රවූ කලාකරුවන්ගේ සේයාරූ එකතුවක්.