බය කියන දේ අපි හැමෝටම තියෙනවා. මේ බය ෆෝබියා කියලා හදුන්වනවා. එකිනෙකා එක එක දේවල් වලට බියක් දක්වනවා. අපි හැමෝම බය මොනවම හරි දෙයක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. සමහර භිතිකාවන් අසාමාන්‍යයි කියලා කිවුවොත් හරියටම හරි. ලෝකේ බහුලවම තියෙන ෆෝබියා වර්ග 10ක් ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.