ලෝකයේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ රජු, දෙවන එලිසබෙත් රැජින එක්සත් රාජධානිය මෙන්ම සාමාජිකයින් 53 දෙනෙකුගෙන් යුත් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයක් වසර 70 කට වැඩි කාලයක් පාලනය කළාය. එතරම් ජනප්‍රිය දිවංගත

ඇය ගැන ඔබ නොදත් කරුණු 10ක් ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.