අපරාධ දිනෙන් දින නිරතුරුවම අපට අසන්නට ලැබෙනවා. සමාජය කොතරම් දරුණුද කියා සිතෙන තරමටම ඒවායේ වැඩිවීමක් දැකගන්නට ලැබෙනවා. පසුගිය 9වැනිදා. කාන්තා දිනය දවසේදී ලංකාවම  සලිත කරමින් පාසල් සිසුවියකට සිදුවූයේද බයානක ඛේදවාචකයකි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.