විකී ලීන්..එහෙමත් නැත්නම්  ඇනා නිකොල් ස්මිත් උපත ලැබුවේ 1967 වසරේ නොවැම්බර් 18 වන දින ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි මෙක්සියා කියන ප්‍රදේශයේ..ඇය කුඩා අවදියේදී ඇයගේ පියා තම මව හැරගිය අතර,එතැන් සිටම ඇනා කුඩා කාලයේ සිටම ගෙව්වේ ඉතාමත් දුක්බර ජිවිතයක්..ඇයගේ ජීවිතයේ සම්පුර්ණ විස්තරය පහත වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න..