පලස්තීන ඊශ්‍රායල යුද්ධය කියන්නේ මේ වෙනකොට මුළු ලෝකයම කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක්. මේ කතාබහේ මූලාරම්භය ඇති වුනේ පසුගිය හත් වෙනිදා හමාස් සංවිධානය විසින් ඊශ්‍රායලයට එල්ල කල නොසිතූ විරූ ප්‍රහාරයත් සමගයි. එම ප්‍රහාරයට එල්ල කල ප්‍රතිප්‍රහාරයත් සමගින් මේ වන විට දින 11 ක් පුරා ගාසා තීරයේ සහ ඊශ්‍රායලයේ සටන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.